Oracle E-Business Suite

Oracle E-Business Suite

Enshore is in Nederland marktleider op het gebied van Oracle E-Business Suite Applications (ERP) support. Bij meer dan zesentwintig organisaties verzorgen wij zowel nationaal als internationaal het support van de Oracle E-Business Suite. Hierbij kan men denken aan organisaties met een grootte tussen de 200 en 10.000 medewerkers. Onze klanten zijn actief in diverse markten waaronder transport en logistiek, farmacie, groothandel, discrete productie, gezondheidszorg (ziekenhuizen), financiële dienstverlening en publieke instituten (provincies, gemeenten, rijksoverheid).

Oracle Gold Partner

Het Oracle E-Business Suite team heeft diepgaande kennis van diverse E-Business Suite modules, zoals:

Self-service
GeneralLedger
Work in Progress
I-Procurement
Inventory
Advanced Collections
I-Expense
Order Management

Maar ook customizations (zoals ERP Apps) kennen voor onze specialisten geen geheimen. Het team is getraind in het outside the box denken en het proactief adviseren van gebruikersorganisaties. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is gericht op het verhogen van het gebruikersgemak door processen en de gebruikersinteractie continu op elkaar af te stemmen.

Het Oracle E-Business Suite team biedt support op diverse aandachtsgebieden; de dienstverlening is modulair opgebouwd. In onderstaand model kunt u terugvinden welke modules het betreft en op welke doelen deze aansluiten:

Run
Ondersteuning Mobile Apps

Binnen de meeste ERP applicaties is het mogelijk om bepaalde functionaliteiten ook via mobile apps te gebruiken.
U kunt hierbij denken aan “het goedkeuren van facturen”, het “goedkeuren van inkooporders” en nog veel meer. Dit vergroot het gebruiksgemak en de toegankelijkheid van informatie.

Ook hier is het belangrijk om de beveiliging van uw informatie goed op orde te hebben. Daarnaast is connectie via het internet een randvoorwaarde voor deze flexibiliteit. Enshore biedt u de mogelijkheid om alles uit uw ERP omgeving te halen. Wij bieden u de mogelijkheid om gezamenlijk mobile APPS te verkennen en te implementeren. Uiteraard kunt u ook zelfstandig de beschikbare Mobile APPS installeren en out of the box gebruiken met ons cloud platform.

Nederlandstalige servicedesk

Enshore biedt u een single point of contact in de vorm van een Nederlandstalige servicedesk. Deze servicedesk is het eerste aanspreekpunt bij alle vragen of verzoeken van uw medewerkers. Onze servicedesk is altijd bereikbaar en gebruikers worden snel geholpen door een team van ERP-specialisten die weten waar ze het over hebben.
Daarmee bent u altijd direct in gesprek met een ter zake kundige specialist. Ter illustratie, we garanderen een reactietijd op de servicedesk van maximaal 30 minuten op het indienen van een verzoek via het portaal. Het bellen van de servicedesk resulteert altijd in een direct contact met een specialist.

Grip houden met rapportages en tevredenheidsonderzoeken
Wij houden u graag op de hoogte van hoe de servicedesk presteert. Dankzij heldere rapportages houdt u grip en controle. Ook kunnen we tevredenheidsonderzoeken voor u uitvoeren zodat u beter weet hoe uw organisatie onze servicedesk ervaart.

Functioneel applicatiebeheer

Het functioneel applicatiebeheer zorgt voor het ontwikkelen en onderhouden van de functionaliteit van de applicatie. Waar technisch beheer ervoor zorgt dat een applicatie beschikbaar is, zorgt functioneel applicatiebeheer ervoor dat de juiste functionaliteit op de juiste manier beschikbaar is voor gebruikers en dat aanwezige functionaliteit blijft aansluiten op de behoeftes van de organisatie.Functioneel applicatie beheer houdt zich in basis bezig met de “hoe” vraag, hoe kunnen we de wensen van de organisatie invullen zodat deze succesvol kan zijn.

Alle verstoringen op het gebied van functionaliteit worden door functioneel applicatie beheer verholpen tegen afgesproken service levels. Bovendien voert functioneel applicatie beheer proactief beheer uit ten behoeve van het voorkomen van mogelijke verstoringen en lost functioneel applicatie beheer de oorzaak hiervan tijdig op.
Daarnaast adviseert functioneel applicatie beheer de gebruikersorganisatie over mogelijke nieuwe functionaliteit welke in overleg geïmplementeerd wordt.

Test management

ERP-systemen brengen regelmatig nieuwe versies (upgrades) en kleinere updates uit. Ons advies is om deze updates en upgrades met regelmaat door te voeren, zodat u over de nieuwste functionaliteit, actuele beveiliging en een moderne gebruikersinterface beschikt. Om de gebruikersorganisatie zo min mogelijk te belasten met onaangekondigde functionaliteit en eventuele tekortkomingen, is het aan te raden om elke wijziging zorgvuldig te testen.

Kan het ook slimmer?
Upgrades en updates worden door softwareleveranciers in een standaardomgeving getest. Deze inrichting kan op detailniveau afwijken van de specifieke inrichting van wat in uw gebruikersorganisatie van toepassing is. Op basis van onderzoek en ervaring heeft Enshore een unieke testmethode gecreëerd. Het voordeel van deze methode is dat een groot deel van uw systeem gestandaardiseerd en deels geautomatiseerd wordt getest. Zijn er specifieke tests nodig voor uw maatwerkprocessen? Dan nemen we deze mee in onze analyse en voeren wij deze ook voor u uit. Hiermee wordt de testinspanning van de gebruikersorganisatie tot 80 procent gereduceerd. De focus verschuift voor u van testen naar het accepteren en begeleiden van nieuwe waardevolle functionaliteit.

Licentie management

De licentie strategie van Oracle is gericht op het afrekenen naar gebruik in tegenstelling tot het afrekenen tijdens het installeren. Dit introduceert een potentieel risico, namelijk het ongemerkt niet voldoen aan de licentie regelgeving van Oracle. Dit kan leiden tot het feit dat men wordt geconfronteerd met een naheffing.
Dit strookt niet met onze filosofie waarin organisaties zich zoveel mogelijk kunnen richten op de functionaliteit van software en zo min mogelijk tijd hoeven te besteden aan het bezit van software.
Idealiter nemen we deze zorgen weg bij de gebruikersorganisatie en schakelen we over op actieve licentiebewaking van het applicatielandschap.

Deze bewaking werkt als volgt:

  • We starten met een gezamenlijke intake om te bepalen welke technologie licenties u op dat moment in tijd in gebruik heeft. Op basis van deze licenties wordt het benodigde landschap beschikbaar gesteld.
  • Optioneel kan onder onze regie, een eenmalige onafhankelijke licentie-audit worden uitgevoerd door een organisatie die door Oracle is geaccrediteerd om licentie-audits te mogen uitvoeren.
  • Elke maand wordt vervolgens actief gecontroleerd of er geen wijzigingen zijn in uw applicatielandschap die van invloed kunnen zijn op uw licentieverplichting. Indien er veranderingen worden geconstateerd die van invloed zijn op uw licentieplicht zullen wij met u in contact treden en de verschillende opties met u doornemen. Hiermee kunnen we geen 100% garanties afgeven maar wel een hoge mate van zekerheid dat er geen wijzigingen zijn die resulteren in een nota van Oracle.
  • Optioneel kan ook jaarlijks een onafhankelijke licentie-audit onder onze regie worden uitgevoerd door een derde partij. Dit kan nog meer zekerheid geven gezien wij geen garanties kunnen geven omdat we niet zijn geaccrediteerd.
Persoonsgegevens management (AVG/GDPR)

Is uw ERP-applicatie AVG-compliant?
In de afgelopen jaren zijn organisaties zich steeds meer bewust geworden van de noodzaak van de bescherming van persoonsgegevens. De invoering van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) in mei 2018, heeft dit proces verder versneld.
Toch voldoen veel ERP-systemen bij diverse organisaties nog altijd niet volledig aan de richtlijnen van de AVG. Wanneer u kiest voor de Enshore krijgt u de beschikking over twee oplossingen waarmee u als organisatie in staat bent om met uw applicatie maximaal te voldoen aan de richtlijnen van de AVG. Oplossing nummer één betreft de implementatie van Enshore Datamasker, de tweede oplossing betreft de inrichting van de Oracle Personal Data Removal Tool. In de komende twee alinea’s worden deze oplossingen verder toegelicht.

Enshore Datamasker®
Feit: Zonder toestemming van de eigenaar is het niet toegestaan om te testen met persoonsgegevens. Het feit dat u alleen laat testen door mensen die ook op de productieomgeving bij deze persoonsgegevens kunnen doet hier niets aan af.
De Enshore Datamasker is een datamasker oplossing die privacygevoelige gegevens in testdata vervangt door representatieve synoniemen. Deze oplossing is toepasbaar op elk type persoonsgegevens, waaronder BSN-nummers, postcodes of straatnamen. Daarnaast is het mogelijk om de data binnen een zelf aangegeven range te maskeren zodat de verhoudingen in de testdatabase intact blijven. Met de tool kan de data zowel omkeerbaar (pseudonimiseren) als onomkeerbaar (anonimiseren) worden gemaskeerd. Met de Enshore Datamasker voldoet uw test/project omgeving aan de gestelde eisen omtrent maskeren vanuit de AVG.

Oracle Personal Data Removal Tool
Feit: U moet persoonsgegevens kunnen verwijderen indien de persoon in kwestie hierom vraagt.
Voor deze, en diverse andere situaties, heeft Oracle de Oracle Personal Data Removal Tool ontwikkeld. Deze tool kunt u middels een Oracle update(patch) beschikbaar maken en maakt het mogelijk om gestructureerde persoonlijke data op te sporen en desgewenst te verwijderen uit uw ERP (productie) omgeving.
Wij bieden de mogelijkheid om de Oracle Personal Data Removal Tool voor u in te richten. Onze consultants zijn gespecialiseerd in de analyse, de installatie, en de inrichting van deze oplossing en kunnen u helpen bij het verwijderen van data uit uw productieomgeving.

Selecteer een ring (Create, Modify of Run) om de verschillende modules in te zien.

Voor sommige organisaties is het de wens om volledig ontzorgd te worden. Hiervoor hebben Enshore en MCX de handen ineen geslagen en de Dutch ERP (Private) Cloud opgericht.

Lees meer op www.dutcherpcloud.nl

open graph
Copy link
Powered by Social Snap