Web Application Support

Web Application Support

Enshore is sinds 2014 actief op het gebied van Web Application Support. Inmiddels verzorgen wij voor meer dan vijftien nationale en internationale organisaties het support van Web Applications. Het Web Application Supportteam ondersteunt organisaties bij de doorontwikkeling van diverse webapplicaties. Hierbij kunt u denken aan:

Klantleverancier platformen
Chat & Serviceapplicaties
Leerlingvolgsystemen
Chatbots
Registratiesystemen ten behoeve van dierwelzijn
Webportalen voor pensioenaanbieder
Verhuurapplicaties
Documentmanagementsystemen
Track & Trace applicaties
Studentenadministraties
Applicatie voor vrachtauto klimaatinstallaties

Onze klanten zijn organisaties met een grootte van tussen de 2 en 10.000 medewerkers en zijn actief in diverse sectoren waaronder:

Transport & Logistiek
Gezondheidszorg (ziekenhuizen)
Publieke instituten (provincies, rijksoverheid)
Farmacie
Communicatie
Groothandel
Financiële dienstverleners
IMG 1906zw scaled

Het team is getraind in het outside the box denken en het proactief adviseren van gebruikersorganisaties. Een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden is gericht op het verhogen van het gebruikersgemak. Dit doen wij door processen en de gebruikersinteractie continu op elkaar af te stemmen. Het Web Application Support team biedt support op diverse aandachtsgebieden. U kunt hierbij beschikken over een multidisciplinair team waarbij u slechts betaalt voor de capaciteit die u gebruikt. Hiermee beschikt u altijd over de laatste techniek(en) en heeft u slimme professionals binnen handbereik.

Een skilled Helpdesk
  • Ondersteuning gebruikers
  • Incident fixes
Advies
/consultancy
  • Architectuur
  • Functioneel en technisch ontwerp
Realisatie nieuwe software (versies)
  • Focus op CI/CD
  • Hoge code coverage
  • Releasemanagement
  • Testmanagement
Platform ondersteuning (Amazon, Microsoft Azure, Oracle, LeaseWeb, TransIP)
  • Technisch applicatiebeheer
Lifecycle management

Security management

Ondersteunende technieken

PHP
Java
C#
Angular
Joomla
MySQL
Spring
Hybernate
CSS/SASS
JavaScript
WordPress
MsSQL
TypeScript
Apache Camel
Elastic stack
AKKA
Postgress
Oracle SQL

Voordeel #1

U beschikt ad hoc over een team van zeer hoog gekwalificeerde developers.

Voordeel #2

U kunt de functionaliteit in uw bestaande applicaties (ook verouderde) verbeteren en blijven ontwikkelen. 

Copy link
Powered by Social Snap