API to API

API to API

Applicaties, databronnen en fysieke apparaten worden één op één gekoppeld middels API’s (Application Programming Interface). Dit wordt veelal gebruikt in een relatief eenvoudig IT-landschap, waarbij systemen één op één informatie uitwisselen. Hierbij kan men denken aan de integratie van hardware zoals fijnstofsensoren, de aansturing van magazijnen en het monitoren van klimaatinstallaties in vrachtauto’s.

Copy link
Powered by Social Snap