API to ESB

API to ESB

Indien er sprake is van data dat uit meerdere backofficesystemen ontsloten dient te worden, kan het verstandig zijn om een centraal koppelvlak te introduceren. Hierin worden applicaties, databronnen en fysieke apparaten middels een centraal koppelvlak op elkaar aangesloten. Dit wordt veelal gebruikt in een IT-landschap waarbij meerdere systemen dezelfde informatie uitwisselen met zeer uiteenlopende communicatiemiddelen. Hierbij kan men denken aan de integratie van meerdere backofficesystemen zoals ERP, CRM met een centrale database inclusief de ontsluiting naar diverse webapplicaties en smartphone apps.

plaatje website api es

Voor een centraal koppelvlak zijn verschillende oplossingen in de markt. Enshore maakt waar mogelijk gebruik van open source software. Op basis van onze ervaring en kennis van open source producten hebben wij ons product Enshore One Connection (EOC) samengesteld.

Dit product wordt door verschillende grote organisaties gebruikt om bijvoorbeeld een integratie met externe leveranciers (Punchout en E-Ordering) of een complexe integratie tussen SAP en Oracle ERP te realiseren. Maar ook een factuur integratie (E-Facturatie) tussen de leverancier en de klant is met deze technologie eenvoudig gerealiseerd.

Uiteraard is het ook mogelijk om gebruik te maken van andere ESB-producten in de markt. Enshore heeft op verzoek bij meerdere klanten ervaring met het ESB-product van MuleSoft om systeemintegratie te realiseren

Copy link
Powered by Social Snap