Enshore behaalt ISAE verklaring

Background

Vorig jaar kreeg Enshore vanuit een opdrachtgever het verzoek om aan te tonen dat wij in control zijn met betrekking tot de beheersing van onze processen. Wij hebben dit aangetoond door middel van een ISAE 3402 rapportage die per 28 februari 2022 is goedgekeurd door de externe auditor.

Waarborgen van geoutsourcete processen

Steeds meer organisaties willen zeker stellen dat zowel hun eigen processen als processen die geoutsourcet zijn met betrekking tot risicomanagement op een juiste manier zijn ingericht en worden uitgevoerd. Bovendien hoeft de accountant bij de controle van de jaarrekening niet opnieuw de geoutsourcete processen te controleren als er een ISAE 3402 rapportage is, omdat dit dan al gedaan is door de auditor.

Naast de zekerheid voor de klant die de verklaring aanvraagt, zijn er ook voordelen voor onszelf en onze andere klanten. Er wordt namelijk niet alleen gekeken naar de specifieke dienstverlening aan de betreffende klant, maar ook naar onze interne processen. Met de verklaring is dus aangetoond dat we dit goed op orde hebben, wat belangrijk is voor de dienstverlening aan al onze klanten.

Aandacht voor security

In samenwerking met de consultants uit het klantteam en de interne auditor hebben we de controls opgesteld, de dienstverlening beschreven, belangrijke processen uitgetekend en in kaart gebracht wie voor welk proces verantwoordelijk is. Vervolgens is er bewijs verzameld om aan te tonen dat de processen ook daadwerkelijk zo lopen als we ze beschreven hebben.

Met dank aan alle hulp van onze collega’s en de betrokken auditors hebben we inmiddels de ISAE 3402 verklaring verkregen. Security is erg belangrijk en daarom zijn we trots dat we met de ISAE 3402 kunnen aantonen dat we goed omgaan met onze processen en beheersmaatregelen en uiteraard blijven we hier actief aandacht aan besteden!