IT-security

Read more
Background

Welcome to Enshore Security

Vandaag de dag worden steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. De digitalisering zorgt voor een veelvoud aan extra mogelijkheden en functionaliteit. Tegelijkertijd nemen hierbij de risico’s ook veelvuldig toe. Hackers staan met één klik op de muis van de andere kant van de wereld aan uw digitale voordeur. Ook worden verplichtingen vanuit wet- en regelgeving strenger om hier beter en strikter mee om te gaan. Het herkennen van de risico’s en het treffen van gepaste maatregelen is geen eenvoudige opgave. Er zijn voldoende maatregelen te bedenken om dreigingen te mitigeren, maar de maatregelen moeten de dagelijkse gang van zaken ook niet te veel hinderen. Een risicogerichte aanpak is hierbij essentieel.

Ad van ’t Hoenderdal  (Adviseur & auditor ISO27001/NEN7510) : “De normen zijn vandaag de dag niet meer afvinklijstjes zoals we die van vroeger kennen. Het vertrekpunt is een risicoanalyse en zodra er omstandigheden wijzigen (andersoortige klant of product, voortschrijdende technologie, organisatieaanpassing) zal de organisatie daarop moeten reageren. En dat blijft altijd doorgaan; je bent nooit definitief klaar. Daarom moet je het zogenaamde management system ook niet te ingewikkeld maken, want dat gaat ten koste van de onderhoudbaarheid en -daarmee- de acceptatie. Ik help organisaties graag bij het vormgeven van informatieveiligheid op een manier die dicht bij de belangrijke bedrijfsprocessen blijft en leidt tot een hogere kwaliteit van de dienstverlening.”

Marcel Dusink  (IT- en ISO-auditor): “Als senior partner en oprichter van Enshore Security is het mijn persoonlijke missie om organisaties veiliger te maken en te houden. Enshore Security richt zich op het uitvoeren van een risicogerichte aanpak voor organisaties om te kunnen blijven bewegen in een complexere omgeving. Als IT- en ISO- auditor heb ik een groot aantal organisaties mogen beoordelen op hun effectiviteit in security. Ik zie vaak te weinig focus op eenvoud, een heldere aanpak en kwaliteit.”

Based on this vision, we guide and train our security professionals within Enshore Security. We ensure sufficient attention for all aspects of security.
Met ons team bieden wij een krachtige oplossing voor het verbeteren van het security volwassenheidsniveau van uw organisatie.

Ad van ’t Hoenderdal
Senior partner Enshore Security

Marcel Dusink
Senior partner Enshore Security

Uitgevoerde interne audits

Certificeringsaudits

Uitgevoerde pentests

Wat bieden wij

Onze IT-security specialisten kunnen u op de volgende vlakken ondersteunen.

Een normenkader implementeren of controleren aan de hand van een interne audit? Wij bieden alle nodige hulp en advies voor BIO, ISO 27001, NEN 7510 en ISAE 3000/ISAE 4302.

Zorg voor veiligere bedrijfsprocessen en gegevens door gebruik te maken van Identity & Access Management. Hiermee beheert u gebruikersrechten op een professionele manier en vergroot u het vertrouwen in uw organisatie. 

Houd uw informatiebeveiliging op peil met een Enshore Security Officer. Hiermee beschikt u altijd over een security officer terwijl u slechts betaalt voor de capaciteit die u gebruikt. 

Met een pentest testen we u systeembeveiliging op zwakke punten. Hiermee test u het beveiligingsniveau en bent u op de hoogte van de maatregelen die getroffen kunnen worden voor betere bescherming. 

Werkt u met systemen die privacygevoelige data bevatten? Test deze systemen met gemaskeerde data om de kwaliteit van de tests te behouden en het risico op een datalek te verkleinen. 

Video’s