BIO

Behaal de erkende certificering van informatiebeveiliging voor overheden

Read more
Background

) is het overkoepelende basisnormenkader voor alle overheidslagen. Met de komst van de BIO ontstaat er één gezamenlijk normenkader voor informatiebeveiliging binnen de gehele overheid. Enshore Security helpt u met het behalen van een BIO-certificering waarmee u voldoet aan deze norm.

Waarom een BIO-certificering?

De BIO-certificering is het verplichte basisnormenkader voor alle overheidsinstanties. Het vervangt de eerdere normenkaders BIG (gemeenten), BIR (rijk), BIWA (waterschappen) en IBI (provincies).  Indien overheidsorganisaties niet voldoen aan de BIO kan dit resulteren in hoge boetes en reputatieschade. Met een BIO-certificering toont u aan dat u voldoet aan de norm van informatiebeveiliging voor overheden. 

Hoe behaalt u een BIO-certificaat?

U behaalt een BIO-certificaat door de BIO te implementeren en vervolgens een audit af te laten nemen. Enshore Security begeleidt u bij het implementeren van de BIO. De begeleiding wordt uitgevoerd met behulp van Marcel Dusink, gecertificeerd ISO-auditor die zelfstandig audits uitvoert. In de basis is de implementatie gestoeld op de ISO 27001, aangevuld met specifiek verplichte maatregelen die door overheidsorganisaties ingevoerd moeten worden. Net als bij de implementatie van de ISO 27001 richt Enshore Security op een implementatie waarbij de organisatie zelf zoveel mogelijk zelf uitvoert. Op die wijze is het mogelijk om het management systeem continu te onderhouden. The guidance is aimed at implementing van de BIO. Uw audit kunt u vervolgens bij elke certificerende instelling aanvragen/inkopen.

De focus van de implementatie ligt op de BIO in zijn geheel of op deelgebieden (bijvoorbeeld het uitvoeren van verplichte interne audits). De begeleiding start met een kick-off en wordt vervolgd door een ‘vinger aan de pols’ houding in opvolgende afspraken. Gegeven de omvang van de overheidsorganisatie en de complexiteit van de BIO is de omvang van de begeleiding 9 à 10 dagen. Deze inschatting is inclusief de nulmeting, tot aan een positief self assessment.

Bel mij terug

Mogen we u bellen om te vertellen hoe wij kunnen helpen bij uw BIO implementatie?