On demand Pentest

Achterhaal en repareer risico’s en kwetsbaarheden in uw systeem

Read more
Background

Penetrationtest (pentest)

In a world where large-scale cyber attacks are the order of the day, it is essential to test your infrastructure and (web) applications for vulnerabilities. By performing a pen test, any security holes can be identified and closed.

Legislation and regulations strongly emphasize the importance of regular pentests. An annual pentest is a requirement for almost all information security certifications.

Enshore Security voert pentests uit in samenwerking met dochteronderneming Penetratietest.io. Deze onderneming is gespecialiseerd in het uitvoeren van pentests. Als resultaat ontvangt u zelfstandige rapportages die gebruikt kunnen worden als onderliggende rapportages bij audits en assessments. Hierbij kan men denken aan een pentest voor:

  • ISO27001 / NEN 7510
  • DigiD
  • ENSIA
  • BIO
  • ISAE 3000 / ISAE 3402
  • SOC 1, SOC2 of SOC3

For more information, take a look at the website Penetratietest.io, het onderdeel van ons Shared Service Center waar we dieper ingaan op de dienstverlening rondom pentests.