Control it - Change secure and agile

Updating is a precondition for innovation and contuinity

Read more
Background

For the use of your enterprise technology (ERP and Finance) it is important that it remains secure and up to date. Not only by implementing updates from the software supplier, but also by making the necessary configuration adjustments. Enshore offers to take over this responsibility from you for as much as you want.

On demand Impact Analysis

Wanneer u een update doorvoert, wilt u er zeker van zijn dat alles nog werkt. Enshore brengt met een Impact Analysis de bedrijfsprocessen in kaart die door externe veranderingen worden beïnvloed. Dit geeft een beeld van de processen die aandacht verdienen en waar mogelijk aanpassingen gemaakt moeten worden.

  • You will receive a report that defines what the impact is and how it is dealt with.
  • We provide advice on updates about new features that could be of use for your specific situation.
  • An impact analysis is usually ready within 3 days.

Binnen

3 days

gereed

On demand Updates

In de Impact Analysis is vastgesteld welke updates moeten worden doorgevoerd en welke impact deze hebben op de bestaande bedrijfsprocessen. Hieruit kunnen aanvullende configuraties en additionele integratie aanpassingen naar voren komen. De updates worden samen met deze additionele aanpassingen doorgevoerd op diverse niet productieomgevingen. Zodra de bedrijfsprocessen 100% functioneren worden de updates op de productieomgeving gecontroleerd doorgevoerd. Updates worden doorgaans binnen 3 weken doorgevoerd. Additionele aanpassingen en configuraties worden hierin meegenomen.

On demand Automated Tests

Bij het uitbrengen van (kwartaal-) updates houdt uw enterprise technologie (ERP en Finance) leverancier geen rekening met de unieke setup en integratie koppelvlakken van uw organisatie. Om verstoringen in uw bedrijfsprocessen te voorkomen is het noodzakelijk dat het uitvoeren van dergelijke updates grondig moet worden getest. Enshore test geautomatiseerd en eventuele issues worden direct gesignaleerd en opgelost. Dit doen wij met onze Testautomation-tool.

Voordelen van Automated Tests:

  • Your employees will not need to do testing activities.
  • Fast and early feedback prevents bugs from being sent to production.
  • Human errors no longer occur.
  • U kunt de tests zo vaak als u wilt
  • You have the unlimited possibility to add modules and applications.