Enshore stelt voor: Niels Gnodde

Background

Naam: Niels Gnodde
Rol: Fullstack ontwikkelaar
Project: Automatiseren controle EPD inzages (Logspect)

Meer over Logspect

Ik ben Niels Gnodde en ik ben nu drie jaar werkzaam bij Enshore als fullstack ontwikkelaar. Mijn doel binnen de IT is mensen hun werk makkelijker en leuker maken met behulp van software! Mede hierdoor ben ik betrokken geraakt bij ons Logspect project.

Ongeveer twee jaar geleden zijn wij samen met een ziekenhuis aan een project begonnen met als doel de bewaking van hun Electronisch Patienten Dossier (EPD) systeem verder te verbeteren. Controle van EPD inzages wordt op dit moment door ziekenhuizen nog veelal handmatig en steekproefsgewijs gedaan door Security officers. Niet alleen kost dit veel tijd, maar er worden ook veel cases gemist.

Daarom hebben wij samen Logspect in het leven geroepen om geautomatiseerd en objectief EPD inzage controles te doen. De kracht van Logspect ligt in het feit dat de data die getoond worden in de applicatie gepseudonimiseerd zijn met behoud van relaties tussen de data. Dit zorgt voor een objectieve controle. Ook kunnen gebruikers zelf flexibele condities voor verdachte activiteiten bepalen. Daarbovenop komt dat Logspect een module bevat voor automatische detectie van statistische uitbijters, wat gebruikers helpt om nog meer verdachte cases te vinden.