IT-security

Lees verder
Background

Welkom bij Enshore Security

Vandaag de dag worden steeds meer bedrijfsprocessen gedigitaliseerd. De digitalisering zorgt voor een veelvoud aan extra mogelijkheden en functionaliteit. Tegelijkertijd nemen hierbij de risico’s ook veelvuldig toe. Hackers staan met één klik op de muis van de andere kant van de wereld aan uw digitale voordeur. Ook worden verplichtingen vanuit wet- en regelgeving strenger om hier beter en strikter mee om te gaan. Het herkennen van de risico’s en het treffen van gepaste maatregelen is geen eenvoudige opgave. Er zijn voldoende maatregelen nodig om dreigingen te mitigeren, maar de maatregelen moeten de dagelijkse gang van zaken ook niet te veel hinderen. Een risicogerichte aanpak is hierbij essentieel.

Als senior partner en oprichter van Enshore Security is het mijn persoonlijke missie om organisaties veiliger te maken en te houden. Enshore Security richt zich op het uitvoeren van een risicogerichte aanpak voor organisaties om te kunnen blijven bewegen in een complexere omgeving.

Als IT- en ISO- auditor heb ik een veel organisaties mogen beoordelen op hun effectiviteit in security. Ik zie vaak te weinig focus op eenvoud, een heldere aanpak en kwaliteit.

Vanuit deze visie begeleiden en trainen wij binnen Enshore Security onze security-professionals. Hierbij zorgen we voor voldoende aandacht voor alle aspecten van security.

Enshore Security stelt deze kennis en ervaring beschikbaar middels onze security officers.
Met ons team bieden wij een krachtige oplossing voor het verbeteren van het security volwassenheidsniveau van uw organisatie.

Marcel Dusink,
Senior partner Enshore Security

Wat bieden wij? 

Onder IT-security hebben wij verschillende vlakken waarbij wij u hulp bij kunnen aanbieden.

Webinar: “Ask an auditor, ask a hacker”

Datum: September 2021
Sprekers: Marcel Dusink  (IT-auditor) en
Erwin Rutgers (Pentester)

Hoe kunt u zich het beste voorbereiden op een IT-audit? Marcel Dusink (IT-auditor) en Erwin Rutgers (pentester) nemen u mee in de wereld van IT-security en -auditing. 

Aanmelden voor de webinar

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.

    Video’s