Interne DigiD audit

Voorbereiding jaarlijks ICT-beveiligingsassessments DigiD
(1 jan - 1 mei)

Lees verder
Background

Drs. M.C. Dusink, RE

Gekwalificeerd IT-auditor

Interne DigiD audit

Bent u een DigiD aansluithouder? Dan moet u jaarlijks tussen 1 januari en 1 mei een beveiligingsassessment doen. Met de interne DigiD audit van Enshore Security bent u optimaal voorbereid op dit assessment.

Wij bereiden u voor op het beveiligingsassesment door uw DigiD-aansluiting te toetsen aan de hand van een interne audit en een penetratietest. Onze auditors en ethische hackers hebben jarenlange ervaring en werken nauw samen met de technische business consultants van Enshore. We achterhalen welke maatregelen er genomen moet worden en voeren deze direct door. Samen zorgen we ervoor dat uw organisatie voldoet aan het DigiD Normenkader v2.0.

1. Interne audit
We starten met een interne audit. Hiermee brengen onze auditors in kaart of uw DigiD-aansluiting voldoet aan de standaarden die gesteld zijn in het DigiD normenkader. Dit vormt de basis om de penetratietest uit te kunnen voeren.

2. Penetratietest
Met een penetratietest controleren onze ethische hackers uw informatiesysteem op kwetsbaarheden. Deze kwetsbaarheden leggen we samen met de uit te voeren maatregelen vast in een rapport.

3. Maatregelen doorvoeren
Tot slot voeren we de aanbevelingen uit de interne audit en de penetratietest door. Hiervoor werken we samen met Enshore. Onze IT-security specialisten en business consultants maken uw DigiD-aansluiting klaar voor het afnemen van de DigiD assuranceverklaring. 

Drs. M.C. Dusink, RE

Gekwalificeerd IT-auditor

Offerte aanvragen

    This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.