On demand Pentest

Achterhaal en repareer risico’s en kwetsbaarheden in uw systeem

Lees verder
Background

Penetratietest (Pentest)

In een wereld waar grootschalige cyberaanvallen tot de orde van de dag behoren is het essentieel om uw infrastructuur en (web-) applicaties te toetsen op kwetsbaarheden. Door een pentest uit te voeren kunnen eventuele gaten in de beveiliging worden geïdentificeerd en gedicht.

Vanuit wet- en regelgeving wordt het belang van regelmatig pentests sterk benadrukt. Een jaarlijkse pentest is een vereiste voor bijna alle informatiebeveiliging certificeringen.

Enshore Security is gespecialiseerd in het uitvoeren van pentests. Deze leiden tot zelfstandige rapportages die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden als onderliggende rapportages bij audits en assessments. Hierbij kan men denken aan een pentest voor:

  • ISO27001 / NEN 7510 
  • DigiD
  • ENSIA
  • BIO
  • ISAE 3000 / ISAE 3402
  • SOC 1, SOC2 of SOC3

Kijkt u voor meer informatie ook eens op de site van Penetratietest.io, het onderdeel van ons Shared Service Center waar we dieper ingaan op de dienstverlening rondom pentests en certificeren.

Vragen? Stel ze direct

Kom direct in contact met een van onze
pentesters.