Organisaties die gebruik maken van de bedrijfssoftware van Ultimo hebben regelmatig de wens om de hierin ondergebrachte bedrijfsprocessen te integreren met haar ERP-systemen. Het gaat hier bijvoorbeeld om zaken als bestellingen, ontvangsten en facturen. Enshore heeft dergelijke integraties voor meerdere organisaties succesvol gerealiseerd.

Waarom Enshore?

  • De consultants van Enshore hebben korte lijnen met de consultants van Ultimo. Door zo efficiënt en gestandaardiseerd mogelijk te werken, is Enshore in staat deze integratie degelijk, snel en optimaal te realiseren.
  • Enshore heeft kennis van zowel de bedrijfsprocessen als de techniek (ERP & Ultimo). Hierdoor kan Enshore de integratie ontwerpen, realiseren en beheren.