Implementatie Oracle Advanced Collections

line-1
The opportunity

The opportunity

Een mondiaal opererend transportbedrijf vroeg ons om hun inningenproces eens onder de loep te nemen. Op het moment dat klanten achterstallige betalingen hebben, is een gestroomlijnd en overzichtelijk proces belangrijk. Niet alleen wordt daarmee het uitstaande saldo verlaagd, maar wordt ook een goede relatie met de klant behouden door heldere en eenduidige communicatie.

line-2

The challenge

Maar hoe kan er het beste omgegaan worden met verschillende klanten uit verschillende landen? Welke klanten hebben maatwerk nodig en via welke kanalen wordt er contact gezocht? Hoe kan het geheel naadloos aansluiten op de reguliere debiteurenadministratie? Door in nauw verband samen te werken in een scrumproject, konden we hier samen met onze klant een goed beeld over vormen.

The challenge
line-3
Our solution

Our solution

We hebben Oracle Advanced Collections inmiddels voor meerdere vestigingen ingericht. Dat heeft ervoor gezorgd dat de klanten van de betreffende organisatie nu automatisch en periodiek op de hoogte worden gebracht van het achterstallige saldo. Dispuutfacturen en betalingstoezeggingen worden vastgelegd in het systeem en door middel van taken gemonitord en behandeld. Door de uniforme en professionele wijze van corresponderen (in meerdere talen), betalen klanten nu eerder en zijn ze beter op de hoogte van de situatie. Daarnaast hebben de behandelaars door de prioritering binnen Oracle Advanced Collections een beter beeld van welke klanten aandacht nodig hebben. En, niet onbelangrijk, het uitstaande saldo is aanzienlijk verlaagd!

line-4
Copy link
Powered by Social Snap