Lekkerkerker Rotterdam

Lekkerkerker Rotterdam is een verhuurder van stalen rijplaten, draglineschotten en bouwhekken. Het gehele verhuurproces is volledig afhankelijk van onze IT-omgeving. Sinds 2003 hebben wij een verhuurprogramma gebaseerd op Oracle EBS in gebruik genomen. Via onze database beheerder MCX kwamen wij in 2013 in contact met Enshore voor het beheer van de applicatie. Van het begin af aan verliep de samenwerking naadloos, probleemloos, vlot en makkelijk. Met name de korte lijnen die wij hebben met de mensen die voor ons aan de knoppen moeten zitten is een verademing in IT-land. Samen gaan wij nu een nieuwe uitdaging aan om het project digitale facturatie tot een goed einde te brengen.

Hans Stockmann
Directeur Lekkerkerker Rotterdam

Copy link
Powered by Social Snap